Une vie de travail

“Bid en werk en wees niet triest!”

Bid en werk en wees niet triest!” (H. Gregorius). Naar dit woord leven wij nog steeds.

Alle broeders en zusters nemen deel aan het werk om de gemeenschap levend te houden; het onderhoud van onze gebouwen, de moestuin en olijfboomgaard om zo naar onze mogelijkheden anderen, die het nodig hebben, op bescheiden wijze hulp te kunnen bieden.

 

Verkondiging door kunst

Naast dit werk van alle dag voor de gemeenschap en het ontvangen van gasten willen de broeders en zusters van St. Lioba hun geloof in God ook uitdragen door het vervaardigen van voorwerpen die schoonheid uitstralen, waaraan iedereen zonder uitzondering kan deelnemen.

peinture Muban

Een mooi schilderij kan ons hart raken en ons dichter bij God brengen:

In onze ateliers weven en batikken wij ook. Ons werk heeft als doel een bijdrage te leveren aan de schoonheid van de kerken en de waardigheid van de liturgie.

 

De arbeid van onze handen verhindert niet om te leven in de tegenwoordigheid van God. Ieder van ons heeft de ervaring dat alle vermoeidheid van het werk niet voldoende is «om een enkele roos te laten groeien!» … God verricht met ons werk meer arbeid dan wij zelf.

Door het kleinste werk, verricht met liefde, gaat in onze wereld het werk van liefde van de Schepper door. Dit verdient het beste van ons zelf. Het is belangrijk dat God van al ons werk kan zeggen: “Het is goed, het is mooi”.

 tissage Bar