Une vie de travail

Prie et travaille et ne sois pas triste ! 

« Prie et travaille  et ne sois pas triste », disait Saint Grégoire, disciple de Saint Benoît et nous vivons  toujours de cette parole!

Tous nous travaillons pour faire vivre la communauté, pour l’entretien de nos bâtiments, de la nature et, selon nos possibilités, pour venir en aide aux autres.

 

L’Evangélisation par l’Art

A côté des services tous simples pour la bonne marche de la communauté et de l’accueil les moines et moniales de Sainte Lioba aiment aussi dire leur foi en Dieu par un travail pour la beauté auquel chacun sans exception peut participer.

peinture Muban

Une belle peinture peut toucher notre cœur et nous approcher de Dieu:

Nous avons également des ateliers de tissage, de batik. Notre travail veut contribuer à la beauté des églises et la dignité de la liturgie.

 

Le travail manuel n’empêche pas de vivre en présence de Dieu. Chacun de nous a fait l’expérience que toute la fatigue du travail ne suffira jamais « pour faire croître une seule rose !»… Dieu est dans nos travaux bien plus à l’œuvre que nous-mêmes.

Le plus petit travail, fait avec amour, continue dans notre monde l’œuvre d’amour du Créateur  et mérite le meilleur de nous-mêmes. Il faut que de chacun de nos travaux, Dieu puisse dire : « cela est bon ».

 tissage Bar

« Bid en werk en wees niet triest! »

Bid en werk en wees niet triest! » (H. Gregorius). Naar dit woord leven wij nog steeds.

Alle broeders en zusters nemen deel aan het werk om de gemeenschap levend te houden; het onderhoud van onze gebouwen, de moestuin en olijfboomgaard om zo naar onze mogelijkheden anderen, die het nodig hebben, op bescheiden wijze hulp te kunnen bieden.

 

Verkondiging door kunst

Naast dit werk van alle dag voor de gemeenschap en het ontvangen van gasten willen de broeders en zusters van St. Lioba hun geloof in God ook uitdragen door het vervaardigen van voorwerpen die schoonheid uitstralen, waaraan iedereen zonder uitzondering kan deelnemen.

peinture Muban

Een mooi schilderij kan ons hart raken en ons dichter bij God brengen:

In onze ateliers weven en batikken wij ook. Ons werk heeft als doel een bijdrage te leveren aan de schoonheid van de kerken en de waardigheid van de liturgie.

 

De arbeid van onze handen verhindert niet om te leven in de tegenwoordigheid van God. Ieder van ons heeft de ervaring dat alle vermoeidheid van het werk niet voldoende is «om een enkele roos te laten groeien!» … God verricht met ons werk meer arbeid dan wij zelf.

Door het kleinste werk, verricht met liefde, gaat in onze wereld het werk van liefde van de Schepper door. Dit verdient het beste van ons zelf. Het is belangrijk dat God van al ons werk kan zeggen: « Het is goed, het is mooi ».

 tissage Bar